Usar puntuación: / 2
MaloBueno 

 

El Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tant en el Parlament de Catalunya com mitjançant nota de premsa, va anunciar la incoació de procediments sancionadors contra municipis que comptessin amb pisos de protecció oficial que es trobessin desocupats. Entre aquests municipis es trobava Sant Andreu de la Barca.

Davant aquest anunci Democracia 3.0 va presentar, dijous passat, escrit a fi de confirmar si la Generalitat s'havia dirigit a l'Ajuntament en aquest sentit.

Democracia 3.0 ha reclamat en diferents ocasions actuacions per identificar l'existència, constatada, de pisos de protecció oficial no adjudicats i d'uns altres que havent estat adjudicats mai han arribat a ser ocupats. La resposta municipal sempre ha estat que la competència requeia sobre la Generalitat i Democràcia 3.0 per la seva banda ha insistit que així i tot hauríem de comunicar l'existència d'aquests pisos desocupats a qui fos competent.

 

La Generalitat diu, per la seva banda, que la competència sancionadora sobre els pisos de protecció oficial desocupats recau sobre els ajuntaments. Per tant la pilota va d'una teulada a un altre.

Després de l'escrit que hem presentat, Democracia 3.0 va mantenir una reunió informal amb l'Alcalde en la qual ens indicava que la totalitat dels pisos desocupats de protecció oficial no eren gestionats per l'Ajuntament, excepte casos molt concrets. L'Alcalde així mateix ens va manifestar que realitzarien actuacions perquè aquests habitatges desocupats fossin transferides a l'ajuntament per a la seva gestió, així com uns pàrquings associats a habitatges d'aquest tipus que es troben sense utilitzar. Això últim fa mesos que també l'hi reclamem, sense actuació coneguda.

Aquestes afirmacions de l'Alcalde contrasten amb les declaracions que ha realitzat a Sant Andreu Televisió en les quals manifesta que des de fa setmanes estan gestionant aquesta transferència. A algú menteix.

Democracia 3.0 ja va presentar una moció en aquest sentit, a petició de la Plataforma d'afectats per la hipoteca, en la qual demanàvem que s'apliqués la Llei catalana de l'habitatge per la imposició de sancions als propietaris d'immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Com que la moció comptava amb el consens entre tots els partits polítics presents a l'Ajuntament, excepte el Partit Popular, la moció va ser assumida per Alcaldia i aprovada pel Ple Municipal.

 

Powered by SEM