Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 7
PitjorMillor Tant en la presentació oficial, com en la inauguració del Teatre Núria Espert se'ns va qualificar l'edifici com a sostenible. És correcta aquesta afirmació?. Democràcia 3.0 a través d'aquesta anàlisi trencarà el mite que el Teatre Núria Espert és un edifici sostenible.

Què és un edifici sostenible? és una estructura (de qualsevol tipus) que és eficient en els recursos que empra, saludable i productiva per als seus ocupants, que maximitza la tornada sobre la inversió en el seu cicle de vida, i que a través de la seva eficiència produeix una lleugera petjada al planeta.


Així mateix es pot definir l'eficiència energètica com la reducció del consum d'energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el confort i la qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el proveïment i fomentant un comportament sostenible en el seu ús.
 

Quan es considera que un edifici és sostenible?
 

No es pot dir que un edifici és sostenible sense més argument que citar la paraula. Els edificis, tal com ocorre amb els electrodomèstics, també compten amb etiquetatge d'eficiència energètica.
 

 

L'etiquetatge en un edifici pot donar-se tant en el projecte com en l'execució de l'obra, però:

1.- Com es pot dir que un edifici és sostenible quan el seu projecte no té el certificat d'eficiència energètica? S'ha tramitat a través de l'Institut Català de Energia el certificat energètic del projecte?

2.- S'ha avaluat i certificat l'edifici sobre la base del sistema de classificació d'Edificis Sostenibles del Consell Construcció Verda, o qualsevol altre sistema internacional?

La primera pregunta és fàcil de contestar, ja que si es té s'ha de presentar abans de l'execució de l'obra, i exhibir-ho als edificis, ja que és obligatori en els públics. Algú ha vist l'etiquetatge? Si els materials, el sistema constructiu i d'instal·lacions del projecte no són eficients mai ho podrà ser l'edifici.
 


 

El sistema constructiu


No podem fer una anàlisi exhaustiva de si els materials i el sistema constructiu del Teatre Núria Espert compleixen o no els criteris d'eficiència energètica, però sí que podem analitzar la façana, per exemple. Aquesta façana s'ha construït, de forma tradicional, amb cambra d'aire i envà interior i exterior.

El sistema emprat no és molt eficient energèticament parlant. Existeixen uns altres com el de la façana ventilada que són més beneficiosos i eviten, amb la aireació, que es produeixi un escalfament de la pell exterior de l'edifici. Podem concloure per tant que el sistema de façana utilitzat en el Teatre Núria Espert és poc eficient energèticament.

La climatització interior s'ha construït sobre la base de conductes d'aire amb alta despesa energètica, no es podrien haver utilitzat les plaques solars per proveir d'aigua calenta i de calefacció a l'edifici? Tot apunta a la falta de previsió en el seu moment per no adoptar aquest sistema.

 

La estació transformadora
 

S'ha instal·lat al costat de la construcció de l'edifici una Estació Transformadora que serveix per transformar l'alta tensió de la xarxa en baixa tensió. Aquesta estació es construeix habitualment quan les peticions energètiques de l'edifici són elevades (un valor de 100kW), i no es compte en les rodalies de l'edifici amb estació transformadora d'on obtenir aquesta quantitat de recursos energètics.

Però si amb les plaques fotovoltaiques podríem haver subministrat energia a l'edifici per què s'ha instal·lat una estació transformadora? Doncs perquè en el projecte no es va contemplar que les plaques proveïssin d'energia a l'edifici.
 
 

Les plaques fotovoltaiques
 

El sistema de plaques instal·lat en l'espai exterior, a manera de pèrgola, són plaques fotovoltaiques, és a dir, aquestes plaques generen energia elèctrica procedent del sol per introduir-les a la xarxa general, però no van a benefici de l'edifici sinó de la xarxa. L'energia generada no és utilitzada a l'edifici sinó venuda.
 

Conclusions
 

Les plaques fotovoltaiques només proporcionen un benefici energètic directe al Teatre Núria Espert en cobrir el sol de la façana, evitant el seu escalfament. Econòmicament parlant es genera un benefici energètic, però no perquè es genera energia elèctrica pel autoconsum de l'edifici sinó perquè aquesta energia que és captada es transforma, es reintrodueix a la xarxa elèctrica, i es ven través de l'estació transformadora.

No es pot dir per tant que el Teatre Núria Espert sigui un edifici sostenible pels següents motius:

1.- No comptem amb l'etiqueta d'eficiència energètica
2.- No disposem d'instal·lacions d'alta eficiència energètica
3.- No gaudim de tots els avantatges que poden proporcionar-nos les plaques solars fotovoltaiques. Les utilitzem per a la venda de l'energia solar captada, una vegada reintroduida a la xarxa elèctrica.

Recordem que l'exhibició de l'etiqueta d'eficiència energètica és OBLIGATÒRIA per als edificis públics. L'han vist a l'Auditori?

Per finalitzar, si es volia un edifici sostenible s'hauria d'haver plantejat aquest com a tal, des del projecte, amb uns sistemes constructius i d'instal·lacions òptims encaminats a obtenir l'eficiència energètica, i no només instal·lar un sistema de plaques solars per a la venda d'energia i sense aprofitament intern. Pur màrqueting.

Estem comprovant l'altra definicíó que s'ha donat al Teatre Núria Espert, accessible, emetrem el corresponent informe. Existeixen dubtes sobre això des del punt de vista tècnic.

 

Ana Campillo
Arquitecte tècnic
  

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0