Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 vol agrair a l'Inspector en Cap de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca la confecció de la memòria anual del servei que dirigeix, fent extensiu l'agraïment als membres de la nostra policia local per la seva dedicació i esforç, atesa la reduïda plantilla i els escassos recursos materials de què disposen.

Democracia 3.0 ha analitzat la memòria de la Policia Local corresponent a l'any 2012, realitzant una anàlisi comparativa des de l'any en el qual es va produir el desplegament dels Mossos d'Esquadra en el nostre municipi (2007-2012).

En el quadre d'activitats, publicat oficialment, no es mostren dades sobre dues de les categories comparades, les referides a les faltes contra les persones i el patrimoni. Aquesta situació no trastoca ni l'anàlisi ni la comparació anual, ja que les dades es poden extreure's de la pròpia lectura de la memòria. Així mateix Democràcia 3.0 ha continuat agregant les dades de les cinc categories introduïdes el passat any, perquè la comparació sigui el més homogènia possible en relació a anys anteriors.

Totes aquestes dades les relacionarem així mateix amb la memòria de gestió del Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 2007-2011 que afirmava, en la pàgina 78, que Sant Andreu de la Barca és una "Ciutat segura". Aquesta afirmació cal matisar-la amb dues preguntes: comparant-nos amb qui? i és cada any més insegura?.

 

 

 

ANÀLISI DE LA PLANTILLA: 

En primer lloc analitzarem la plantilla de la policia local. La recomanació de la Unió Europea, per Directiva, estableix que les plantilles de les policies locals s'han d'ajustar a 2 policies per cada mil habitants. La recomanació de la Federació Espanyola de Municipis i províncies estableix que s'han d'ajustar a 1 policia per cada 667 habitants, o el que és el mateix 1,5 policies per cada mil habitants.

En el cas de Sant Andreu de la Barca la plantilla de la policia local no s'ajusta a aquestes recomanacions, ja que la ràtio és de 1,20 policies per cada mil habitants (33 policies per 27.306 habitants). La plantilla de la nostra policia local s'ha reduït en un efectiu pel que fa a l'any anterior, degut a la desgraciada defunció d'un dels seus membres. La plaça no tan sols no ha estat coberta sinó que ha estat eliminada de la plantilla sense més explicacions. Cal dir que la normativa estatal no permet en l'actualitat realitzar oferta pública de funcionaris, però no obstant això si que permet cobrir aquesta vacant per la denominada taxa de reposició.

Per ajustar la plantilla a la necessitats del municipi i complir amb les recomanacions citades anteriorment seria necessari incrementar la plantilla en almenys 6 membres més.

La memòria de gestió 2007-2011 de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca feia constar que 6 nous agents s'havien incorporat a la policia local en aquest període. El que s'ha dit en aquesta memòria no només és incert, sinó que el nombre de policies locals en el 2007 és exactament el mateix que en el 2012 (33) i no obstant això les dades estadístiques de càrrega de treball i delictes/faltes s'han incrementat considerablement entre aquests anys.

 

ANÀLISI DE LES ACTUACIONS:

La nostra policia local ha realitzat l'any 2012, pràcticament,  un 1% més d'actuacions policials que l'any 2011, i és una estadística creixent des de l'any 2007 (48,12%).

Pel que fa a l'any 2011 el nombre de detencions és similar, encara que s'han incrementat en un 60% comparant-ho amb el 2010. El total de delictes i faltes s'ha incrementat en un 3,08%, si ho referenciem a 2011, si bé ha pujat en un 580,51% pel que fa a 2007.

Els delictes relatius al trànsit s'han incrementat en un 13,79% i les faltes contra el patrimoni s'incrementen en un 9,34%,

Milloren resultats el maltractament/violència en l'àmbit familiar i mínimament tant els delictes contra la salut pública com les intervencions sobre menors d'edat.

 

CONCLUSIONS.

Davant aquestes dades i coneguda la realitat de la nostra població, plantilla de la policia local inclosa, la pregunta que es formula Democracia 3.0 és sempre la mateixa: on són els Mossos d'Esquadra?.

Al setembre de 2009 l'Alcalde de Sant Andreu de la Barca deia, en  declaracions a la agència EFE, que "La actual situación económica ha provocado que se haya registrado un repunte de conflictos, que no es exclusivo de la zona, pero que requiere más presencia policial". Malgrat aquestes declaracions negava en ple l'increment de les taxes de delinqüència.

El nostre alcalde s'ha negat sistemàticament a abordar el problema quan part de la solució la té a la seva mà. El nostre alcalde pot, i hauria, d'augmentar la plantilla de la Policia Local i exigir a la Generalitat que compleixi el compromís d'incrementar la presència de Mossos d'Esquadra a la comarca.

Sant Andreu de la Barca és una ciutat que any rere any és més insegura, que la percepció d'inseguretat dels ciutadans s'ha incrementat i que si ens comparem amb altres ciutats la nostra és més o menys segura depenent de la ciutat o municipi amb el que ens comparem.

 

ACTUACIONS REALITZADES PER DEMOCRACIA 3.0 EN RELACIÓ AMB LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL

En el ple de desembre del passat any Democracia 3.0 va demanar a l'Alcalde explicacions sobre els motius pels quals s'havia reduït la plantilla de la policia local. Davant l'absència de resposta Democracia 3.0 va presentar un escrit en el que demanàvem novament explicacions, seguim sense resposta.

 

MODEL DE SEGURETAT DE DEMOCRACIA 3.0

La lluita contra la delinqüència requereix de presència policial i Democracia 3.0 aposta per una seguretat preventiva (actuacions prèvies a la comissió del delicte), enfront de l'actual model de seguretat reactiva (actuar quan s'ha produït el delicte). La prevenció dissuadeix al delinqüent i redueix les taxes de delinqüència.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuació els mostrem gràficament l'evolució estadística, 2007-2012, d'algunes de les categories analitzades a la memòria de la policia local. Els gràfics, elaborats per Democracia 3.0, parteixen de les dades publicades en la memòria.

 

 

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0