Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor L'Ajuntament no informa sobre els plens, que es desenvolupen en horari de matí i la gent no pot acudir, no tenim un acta oficial publicada, no tenim accés als enregistraments en video; encara no s'ha publicat l'àudio del ple (Aconseguida la seva publicació com a conseqüència de la reivindicació en els últims mesos de D3.0 i de la moció aprovada en ple fa tres anys en la qual aquest exconcejal va exigir l'emissió dels plens en directe i que es publiquessin en la web de l'ajuntament). Per tot això em permeto fer-vos un resum personal del desenvolupament del ple celebrat ahir 26 de maig de 2010.

Si algú considera que existeix alguna imprecisió que ho digui, ho comprovaré, i si escau efectuaré la modificació pertinent. Existeixen comentaris entre parèntesis, són apreciacions meves referent al tema que es va abordar en ple.
 


José Manuel García Bravo
President provisional de Democràcia 3.0

 


 

Desenvolupament del Ple 26 de maig de 2010. 

 

Decrets d'Alcaldia

Es presenten per decrets d'Ajuntament 2 modificacions pressupostàries de l'Ajuntament i una corresponent al Patronat Municipal d'Esports.
(D3.0 - Es desconeix l'abast i els imports de les mateixes, si bé la contínua modificació pressupostària posa de manifest la falta de previsió i la ineficiència en la planificació pressupostària).

Punt 1º.- Aprovació provisional del Pla de Millora urbana per al desenvolupament del sector afectat per la modificació del PGO en la illa delimitada pels carrers Rigués Canals, Amistat i Carretera de Barcelona en el terme municipal de Sant Andreu de la Barca, promoguda per ROHERSA, SL.

(D3.0 - Desconeixem l'abast de la modificació ja que en ple es van limitar a traslladar l'acord de la Junta de Portaveus i es va aprovar per unanimitat sense exposició del tema ni debat en el ple)

Punt 2º.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Martorell i Sant Andreu de la Barca, aixecada el 28 d'abril de 2010, en l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

(D3.0 - Aquest tema és conseqüència de la petició iniciada per l'Ajuntament de Castellbisbal a fi de l'establiment i la clarificació de la delimitació amb el terme municipal de Sant Andreu de la Barca. Aprofitant el tràmit en el seu moment es va sol·licitar per part de l'Ajuntament, a proposta d'aquest ex concejal, l'establiment de les delimitacions de Sant Andreu de la Barca amb els municipis confrontants. Aquest punt és el resultat d'aquella gestió.)

Punt 3º.- Retre compte al Ple de la Corporació de l'acceptació de Sant Andreu de la Barca com membre de la IV Fase (2009-2013) de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables de l'Organització Mundial de la Salut.

(D3.0 - Política de fets consumats la realitzada pel PSC. Es limita a prendre un acord previ a ple i després informa del mateix. Forma habitual d'actuar. Aquest tema no es vota perquè únicament s'informa a ple.)

ICV-EUiA- El Sr. Casado manifesta que de l'activitat de l'Ajuntament en la Xarxa Espanyola de Ciutats Espanyols (RECS) no s'informa ni es tracta en ple. Hi ha qüestions de caràcter polític, que la RECS aborda, que no són tractades en el Ple. Amb ocasió de la reunió bianual de la RECS l'Ajuntament ha convidat a assistir al representant del PP en l'ajuntament. Pregunten per què s'ha decidit que sigui el representant del PP el convidat. Manifesten que no és una decisió encertada. Manifesten que no estem demanant un bitllet d'avió per a viatjar, sinó participar.

PSC - Intervé l'Alcalde, que amb un lleig gest no permet que intervingui la regidora encarregada de l'àmbit, Montserrat Tobella. L'Alcalde agreix l'interès a ICV-EUIA. Sant Andreu és l'únic ajuntament dels sis de l'estat espanyol representats en l'Organització Mundial de la Salut, a través de la RECS, que ha desplaçat a representants de l'oposició a les reunions anuals d'aquest organisme. La porta està oberta sempre. Fa invitacions formals per a un acte de la RECS que se celebrarà demà (ara?). L'alcalde manifesta que el Ministeri de Sanitat i consum finança l'estada a Noruega en la reunió anual de la OMS. Demana disculpes al Sr. Casado i facilita als regidors (ara?) el programa de la reunió bianual de la RECS i convida als regidors presents a la conferència que a l'endemà s'impartirà a Barcelona.

Punt 4º.- Comprometre's a tramitar l'acord provisional o, en el seu cas, definitiu d'aprovació del Pla local d'habitatge dintre del període de vigència del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012; i impulsar l'elaboració del Pla local d'habitatge de Sant Andreu de la Barca.
Sense més informació, pel que sembla amb alguna aportació de ICV-EUiA que no es posa de manifest en el Ple, s'acorda aprovar el punt per unanimitat.

(D3.0 - L'Ajuntament de SAB es compromet a tramitar un acord provisional o definitiu sobre un Pla que no es dóna a conèixer i a més es compromet a tramitar un Pla Local d'habitatge per a Sant Andreu de la Barca. FUM, FUM, FUM, s'acosten les eleccions municipals)

Mocions.-

Primera.- Moció presentada per L’Alcaldia de data 11 de maig de 2010 en defensa de la legitimitat de l'Estatut d'Autonomia.

ERC - Manifesta que la solució al problema del Estatut no passa per la renovació del Tribunal Constitucional sinó per un referèndum perquè el poble de Catalunya decideixi el que vol ser (de les seves paraules es desprèn la petició d'un referèndum per la independència). Reivindica el “Dret a decidir” de Catalunya. Si el Estatut cap dintre de la constitució Espanyola llavors un Jutge no pot interpretar-lo. I si no cap dintre de la Constitució doncs cal modificar la Constitució.
PP - Vota en contra de la moció i manifesta que acatarà la decisió del Tribunal Constitucional.
CIU - Vota a favor de la moció i manifesta que no acatarà la decisió del Tribunal Constitucional.
S'aprova amb el vot favorable de tots els grups polítics a excepció del PP.

Segona.- Moció presentada pel grup municipal del PSC de data 13 de maig de 2010, amb registre d'entrada núm. 5095, sobre eliminació de les escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació.
S'aprova per unanimitat traslladar l'acord de l'ajuntament perquè no s'eliminin les escoles taller, les cases d'ofici i els tallers d'ocupació. No s'entén que sense tenir alternativa la GENCAT elimini aquests tallers i se li exigeix que es reconsideri la decisió i es contempli pressupostàriament la seva continuïtat per al 2010 .

Precs i preguntes.-

ERC - Pregunta sobre què opinen sobre les retallades del PSOE. Pregunta sobre com afectaria a l'Ajuntament i al Patronat Municipal la limitació d'endeutament aprovada pel PSOE. Pregunta si es va a publicar novament el reglament del Consell de Ciutat davant les diferències existents entre el text publicat en els diaris oficials i l'aprovat en el Ple (fa tres anys, INCREIBLE). Pregunta qui va a gestionar el Teatre Auditórium ja que el departament de cultura de la GENCAT té especial interès.

ICV-EUiA- Pregunten què quan entrarà en funcionament del parc de gossos. Com es va a actuar davant la plaga de polls. Pregunten sobre la retallada salarial i en quin percentatge es portarà a terme. Pregunta per vuitena vegada per a quan està prevista la reunió de la Comissió informativa de la Ràdio municipal. (En aquesta última pregunta l'Alcalde diu que en un termini de deu dies).

PSC - El Sr. Castellar contesta (a pesar de no ser el portaveu municipal) i manifesta que estan a l'espera de la convalidació de les retallades tant de l'Estat com de la Generalitat per a aplicar les mesures, ja que avui s'aproven i demà es rectifiquen. Els càrrecs públics es retallaran el sou. En relació amb els funcionaris s'esperarà a l'aprovació dels textos definitius per a determinar les retallades. Es sol·licitarà un nou crèdit per a acabar la piscina municipal que es tramitarà per ple. Li agradaria que la GENCAT tingués el mateix interès pel teatre que per la piscina municipal.

PSC - L'Alcalde manifesta que avançaran la petició del crèdits per al 2011 en el 2010. Està a l'espera que les normes s'estabilitzin per a aplicar les retallades de sous. En relació amb el Consell de Ciutat manifesta que no es van recollir en el text els acords de la Junta de Portaveus (les aportacions al text van ser bàsicament proposades per aquest ex concejal). Afirma que la gestió del Teatre correspon a l'Ajuntament i no a la GENCAT, no entén l'interès. Manifesta que “les extenuants gestions dels representants de ERC en l'ajuntament” han aconseguit zero euros de subvenció. L'Alcalde ensuma que no arribarà un euro de subvenció. Recorda que el Consell Català de L’Esport és dirigit per ERC.

ERC - Contesta que les gestions realitzades per aquest grup han facilitat la construcció de la piscina municipal, a pesar dels defectes administratius de l'ajuntament que han impossibilitat la concessió de la subvenció. ERC es va comprometre a aconseguir la subvenció i treballa per a això.

PSC - L'Alcalde manifesta que l'Ajuntament no necessita el permís del Consell Català de L’ Esport per a la construcció d'una piscina. L'àrea metropolitana ha donat una subvenció per a la construcció de la piscina (D3.0. Deu haver estat mínima ja que demanaren un crèdit perquè pugui ser acabada).

ERC - Sí necessita el permís per a obtenir les subvencions i l'ajuntament per tres vegades ha modificat el model de piscina.


D3.0 - Preguntem pel contracte especial per a la comercialització dels estands, la difusió i la publicitat de la Mostra Comercial i Industrial de SAB. Aquest any el contracte no ha estat adjudicat a l'empresa municipal SAB-URBA. Una de les poques funcions que es venia encarregant a l'empresa municipal era aquesta. Ara aquest contracte s'adjudica a un particular per un preu major al que s'adjudicava a SAB-URBA. Ha deixat l'Alcalde de confiar en l'empresa municipal igual que ha deixat de fer-lo amb el Patronat Municipal d'Esports? S'ha adonat ja que cap dels dos organismes està bé gestionat, tal com li vinc repetint en els últims tres anys?

D3.0 - Alcalde si suma el gastat en el Teatre i el que queda per gastar s'adonarà que superarà els 6 milions d'euros, mil milions de les antigues pessetes. Era necessària aquesta inversió en un municipi de menys de 29 mil habitants? No obstant això l'atenció domiciliària es cobra a 16 euros l'hora i la neteja de la llar a 13 euros l'hora. Aquesta és la política social del PSC?.

D3.0 - Preguntem qui és l'encarregat i responsable d'obtenir les subvencions (en referència a la piscina municipal) si l'Ajuntament governat pel PSC o l'oposició. De vegades ens despistem.


Dues persones del públic van preguntar:

Una va preguntar al representant del PP si representava al PP o al PSC perquè sempre vota a favor de les propostes realitzades pel PSC, L'altra va recriminar a la representant de ICV-EUiA, Alicia Pradas, la defensa dels animals en lloc de les persones.
La regidora del PSC, Montserrat Tobella, va sortir en defensa d'Alicia Pradas.


L'Alcalde sense contestar a cap de les preguntes formulades per Democràcia 3.0 va ordenar que s'aixequés la sessió.
QUE FALTA DE RESPECTE, per altra banda habitual en ell.


 

 Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0