Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor Ja que l'Ajuntament no informa, els plens són en horari de matí, la gent no pot acudir als plens, no tenim un acta oficial publicada, no tenim accés als enregistraments ni en àudio ni en vídeo dels plens, em permeto fer-vos un resum personal del desenvolupament del ple celebrat ahir 25 de març de 2010 .


Si algú considera que existeix alguna imprecisió que ho digui, ho comprovaré, i si escau efectuaré la modificació pertinent. Existeixen comentaris entre parèntesis que són apreciacions meves referides al tema que es va abordar en ple.


José Manuel García Bravo
President de Democracia 3.0
 

 

Desenvolupament del Ple 25 de març de 2010 .

 
 

Decrets d'Alcaldia.

Es subscriu un nou crèdit per part de l'Ajuntament per import de 550 mil euros. (Incrementem l'endeutament)

S'aprova una nova modificació pressupostària (ja he perdut el compte de quantes duem)

Punt 1º. Adhesió per unanimitat a un conveni subscrit per Federació Catalana de Municipis, Associació Catalana de Municipis, Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unión General de Treballadors de Catalunya, per a la contractació de persones en situació de demanda d'ocupació.

Punt 2º. Aprovació per unanimitat de l'expedient de contractació per a la gestió per concessió de la Guarderia Municipal Casa Pedemonte.

Punt 3º. Aprovació bases reguladores de les subvencions destinades a projectes culturals i participació ciutadana, així com de la convocatòria. PSC-PP-CIU a favor ERC-ICV-EUiA en contra.

CIU- les bases reguladores arriben amb retard.
ERC- Les bases són un llistat de deures per a les entitats i pocs drets. Les partides del pressupost són insuficients. No existeixen transferències a entitats juvenils. La Comissió qualificadora per a la concessió de les subvencions no està participada per partits polítics. Les bases no recullen una baremació adequada per a la concessió de les subvencions (Subjectivitat). No es contemplen penalitzacions en la baremació. El temps de resolució de les concessions és molt llarg.
ICV-EUiA. Es mostra d'acord a portar les bases de regulació. El seguiment ho fa la Junta de Govern local i no el Ple en la concessió de les subvencions. En el Patronat el Consell d'Administració aprova les bases de subvencions i les concedeix. Per què no s'actua igual amb aquestes altres subvencions?
PSC- Les entitats juvenils si fan activitats culturals les subvencions les obtindran de la regidoria de cultura, en cas contrari les obtindran si pertoca d'altres departaments. Es pretén objectivar l'assignació de subvencions per a afavorir a les entitats l'acció de les quals redunda en la col·lectivitat. Les subvencions les aprova la Junta de Govern Local i els grups de l'oposició tenen accés a les actes (amb molt de retard). El PSC no retalla les subvencions a entitats però seran més justos en el repartiment.

Punt 4º. Aprovació per unanimitat de la cessió d'ús en precari d'un local situat en Dr. Vila 29 a l'entitat Centre de Desenvolupament i atenció precoç de SAB SCCL per a ampliar instal·lacions i donar servei a SAB, Papiol, Pallejà i barris Can Sunyer i Valdaina de Castellví de Rosanes.


Punt 5º. Aprovació moció presentada per ICV-EUiA perquè l'Ajuntament d'Ascó retiri l'acord per a la instal·lació d'un Magatzem Temporal de Residus Nuclears. Tots els grups a favor excepte PP que va votar en contra (una de les poques vegades que PP ho fa)

Punt 6.- Aprovació per unanimitat de moció presentada per PSC en relació amb el dia mundial de la Salut 2010 .

Precs i Preguntes.

CIU- Va preguntar sobre com va afectar la nevada a SAB
ERC- Va preguntar sobre la neteja dels boscos i qui gestionarà el Teatre
ICV-EUiA- Va preguntar quan es reunirà la Comissió de la ràdio, per la creació d'un parc de gossos en el Parc Central, i sobre l'actuació de l'Ajuntament en el cas que detectin gossos abandonats.
 

Intervención del Presidente de Democracia 3.0:

Vaig exigir el micro perquè les meves intervencions fossin escoltades a través de la ràdio i quedessin gravades. Abans es feia i es va deixar de fer quan vaig deixar de ser regidor, per tant les meves intervencions no eren recollides. Es van produir murmuris i risotadas generalitzades en la sala. Falta de respecte.

Vaig preguntar a l'Alcalde per l'increment desproporcionat de delictes en SAB i les mesures que anava a adoptar. Em va tallar en diferents ocasions i em va dir que no fes exposició de fets, que tan sols preguntés. Finalment em va dir que mentia i que les anàlisis no són correctes. Va actuar descaradament com és habitual en ell. Us dic que les dades han estat elaborats per la pròpia policial local, publicades a la web i verbalitzades per mi en ple.

Vaig preguntar a l'Alcalde si la pista d'esportiva situada en el Palau seria desmantellada, com diferents remors confirmaven. Li vaig recordar el seu compromís de maig 2009 en el qual deia que en aquest municipi es podria practicar esport a la porta de casa. Em va confirmar que no es veuria afectada.

Vaig preguntar a l'Alcalde sobre la data en la qual es realitzaria la reforma interior del Palau. Si es fes en els mesos d'estiu seria perjudicial per a les terrasses dels establiments, en una situació econòmica afeblida, i si escau si havien previst crear una borsa econòmica per a sufragar el decrement dels guanys d'aquests establiments per la remodelació en plena temporada d'estiu. No em va contestar.

Li vaig preguntar per la situació de falta de neteja dels boscos. Em va dir que les zones de bosc que no s'havien netejat era perquè pertanyien a propietaris particulars.

Li vaig preguntar pel cost final de l'obra del Teatre. No em va contestar. Sé positivament que l'increment de cost sobrepassa el 34%, us mantindré informats.

Moltes de les seves contestacions van ser demagògiques i així l'hi vaig indicar. Li vaig preguntar si com públic em tractaria de la mateixa manera que quan era regidor, o sigui tallant-me la paraula i interrompent les meves intervencions.

En diverses ocasions jo mateix li vaig cridar demagog.

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0