Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 publica l'àudio de l'enregistrament del ple ordinari celebrat el passat 24 d'abril.

Continuem oferint aquest servei malgrat que qui hauria de prestar-ho es el mateix Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través de la web institucional.

De l'ordre del dia inicial es van retirar quatre mocions. Tres d'elles es referien a la petició d'informació dels grups polítics en relació amb la recent remodelació de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament i el canvi de responsabilitats del Tinent d'Alcalde Sr. David Castellar.

La retirada obeïa a una petició de Democracia 3.0 perquè fos el propi Alcalde qui donés explicacions a la ciutadania sobre l'esdevingut, circumstància que es va acordar en la Junta de Portaveus convocada per l'Alcalde després de la recomanació efectuada por D3.0.

 

La quarta moció es referia al pagament d'impostos municipals com a conseqüència de les execucions hipotecàries. Va ser retirada ja que en el ple de desembre Democracia 3.0 va presentar una moció idèntica en el seu contingut que va ser aprovada per majoria, malgrat l'abstenció del PSC.

 

Volem fer especial esment a les explicacions que va donar l'Alcalde sobre les motivacions que han desencadenat la remodelació de l'àrea econòmica de l'Ajuntament, ja que no van resultar creïbles i fins i tot alguna persona assistent al ple va manifestar públicament estranyesa.

En un recent article d'opinió, publicat en el diari de Sant Andreu, explicàvem els esdeveniments i donàvem la nostra opinió referent al succeït. Si bé cal fer especial esment a la documentació que ens va ser presentada en ple. L'Alcalde va justificar documentalment que la remodelació política obeïa a la dimissió del Tinent d'Alcalde Sr. David Castellar. Gens més lluny de la realitat. L'ordre dels esdeveniments va ser el següent:

El dia 8 de abril en la pàgina web municipal es va publicar el nomenament del regidor Sr. Francesc Delgado com a responsable de recursos humans, en detriment del Sr. David Castellar. La decisió va ser presa el dia 5 d'abril, data en la qual també es van signar tres decrets d'Alcaldia en els quals s'acordaven el canvi dels responsables tècnics en Intervenció i Tresoreria i la reassignació de les seves funcions.

El dia 9 de abril el Sr. David Castellar va presentar la seva dimissió com a responsable d'hisenda i com a portaveu del grup municipal, si bé es reservava la responsabilitat de gestió tributària.

El mateix dia 9, mitjançant decret d'Alcaldia, es recull documentalment la totalitat de la remodelació política deixant sense funcions al Sr. Castellar, incloent aquella de la qual no havia dimitit, gestió tributària. En el decret s'obvia el canvi de responsabilitats polítiques publicat en la web municipal el dia 8 d'abril i amb això es pretén justificar que la remodelació obeeix, en exclusiva, a la dimissió del Sr. Castellar.

 

Democracia 3.0 no dóna credibilitat ni als arguments expressats per l'Alcalde, ni als decrets d'Alcaldia que pretenen, sense aconseguir-ho, justificar una decisió que a data d'avui no compta amb una explicació creïble.

De la lectura detallada des acords recollits en els decrets d'Alcaldia és necessari posar en relleu que es manté el nivell retributiu tant dels tècnics substituïts com del Tinent d'Alcalde Sr. Castellar, malgrat que aquest últim no exerceix funció alguna. Hem de recordar que el Sr. Castellar desenvolupava les seves funcions en règim de dedicació exclusiva amb una retribució de 3.680 euros bruts mensuals, a raó de catorze mensualitats anuals.

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0