Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

 

Després de l'acte públic del passat 14 de Setembre que va tenir per títol “¿Saps en què es gasten els teus impostos?”, Democracia 3.0 segueix treballant. Mostra d'això és la presentació de dues mocions per al ple municipal d'aquest mateix mes de setembre.

La primera moció s'emmarca en el Decret de la Generalitat referent a la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). El Decret té com a objectiu verificar periòdicament que els propietaris conserven i rehabiliten els seus immobles, fent-los responsables del manteniment. El Decret també determina quins són els terminis per sotmetre's a la inspecció obligatòria, que depèn de l'antiguitat de l'immoble.

En aquesta moció, Democracia 3.0 proposa que l'Oficina Local d’Habitatge assessori als ciutadans en tots els temes relacionats amb l'habitatge, en particular amb les inspeccions obligatòries; que realitzi les gestions necessàries per crear un inventari dels immobles que s’hagin de sotmetre’s pròximament a la inspecció, per comunicar-ho amb antelació suficient als afectats; i que realitzi les inspeccions o el seguiment de les mateixes. A més es proposa fer una memòria pública anual en la qual es recullin les inspeccions efectuades i el seu resultat, així com l'elaboració d'una Ordenança Municipal que reguli la taxa a pagar per aquesta inspecció obligatòria.

La segona moción té com a objecte que les retallades salarials al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no excedeixin el que marca la llei.

El Reial Decret de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària determina la supressió de la paga extraordinària de desembre per al personal del sector públic. No obstant això l'entrada en vigor del Reial Decret va ser posterior a la data a partir de la qual comença a generar-se el dret a percebre aquesta paga.

Els funcionaris són dels treballadors que més retallades i congelacions salarials han vingut acumulant al llarg del temps. Per això Democracia 3.0 demana en aquesta moció que s'aboni al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, la part proporcional de la paga extraordinària generada abans de l'entrada en vigor del Reial Decret.

Democracia 3.0 espera que ambdues mocions siguin aprovades, ja que la primera reafirma la línia que l'Ajuntament i els seus organismes estan per servir al ciutadà, i la segona perquè demana complir amb la llei per no perjudicar més al personal funcionari i laboral de l'Ajuntament que treballa per a tots els ciutadans.

 

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0