Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

 

El present article és la continuació d'un altre que vam publicar el passat 8 d'octubre. En aquell moment Democracia 3.0 va sol•licitar per escrit la relació de les persones contractades recentment per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb càrrec a subvencions obtingudes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Així mateix sol•licitàvem que se'ns facilitessin tant els perfils professionals com els socials dels contractats, en ser aquests últims determinants per a la seva contractació. La intenció de Democràcia 3.0 se centrava únicament a comprovar si s'havien complert els criteris marcats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, prioritzant a persones incloses en col•lectius amb dificultats (joves, dones, aturats de llarga durada i els pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur)

Dos dies després l'Ajuntament va publicar a la seva pàgina web la relació dels contractats, obviant que les contractacions es trobaven subvencionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

El 30 d'octubre Democracia 3.0 va rebre, a través de correu electrònic, un escrit responent a la sol•licitud formulada. En la resposta se'ns informava que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca "va actuar d'acord amb els principis d'eficiència, transparència i objectivitat, donant compliment a les exigències del Pla i del Projecte", sense considerar, de cap manera, la possibilitat d'especificar individualment ni el perfil professional ni el social de les persones contractades, ja que en els expedients constaven dades personals que s'han de garantir i protegir d'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

 

La resposta que ens ha fet arribar el portaveu del Grup Municipal del PSC, Sr. Castellar Millán, no compleix amb les exigències d'informació que requeríem sobre la base de que:

la Llei 15/1999, de 23 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, no impedeix facilitar la informació sol•licitada,

la totalitat dels regidors que integren el Ple Municipal són Ajuntament, tant els de l'equip de Govern com els de l'oposició, i per tant tenen reconegut, i garantit per llei, el dret d'accés a la totalitat dels expedients municipals, sense excepció. L'única limitació que marca la legislació se centra en el deure de reserva en quant a la informació facilitada, però exclusivament sobre aquelles dades en les quals l'Ajuntament no estigui obligat a fer públiques.

 

Democràcia 3.0 no es conforma amb la resposta que ens ha ofert el PSC i insistirem fins que ens facilitin les dades sol·licitades.

 

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0