Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

El 24 de febrer últim el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar com a improcedent l'acomiadament disciplinari d'un treballador de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

En la sentència es conclou que els fets que van originar l'acomiadament no han estat provats. Al contrari, la sentència recull argumentació en la qual es diu que han quedat acreditades diverses circumstàncies que indiquen l'existència d'assetjament moral a aquest treballador.

En paral·lel l'Alcalde va presentar contra aquest treballador una denúncia penal, sense coneixement del ple de l'Ajuntament, que també ha estat arxivada.

Davant això l'Alcalde de Sant Andreu de la Barca podia haver optat per la readmissió del treballador o pel pagament d'una indemnització per acomiadament. Doncs bé l'Alcalde ha decidit pagar la indemnització, circumstància especialment lesiva per a les arques municipals.

El passat dia 13 de juny Democracia 3.0 va sol·licitar a l'Alcalde que inclogués un punt en l'ordre del dia per tractar aquest tema, d'igual forma que en el seu moment es va retre compte al ple de l'acomiadament disciplinari d'aquest treballador. Malgrat la transparència de la qual fa gala l'Alcalde, aquest punt no ha estat inclòs en l'ordre del dia del proper ple.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 6
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 va iniciar a l'octubre passat una sèrie d'actuacions en relació amb les contractacions realitzades per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca dins del pla d'ocupació "Sant Andreu Avança", subvencionat pràcticament en la seva totalitat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Part d'aquestes actuaciones tenien la finalitat de garantir els drets dels treballadors contractats a l'hora de tractar les seves dades personals, davant un possible incompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

En un butlletí municipal, que vam distribuir durant la II Festa de la primavera, els informàvem que la ACPD havia obert un expedient d’investigació, que va continuar posteriormente amb l'obertura d'un expedient sancionador.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 8
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 va iniciar a l'octubre passat una sèrie d'actuacions en relació amb les contractacions realitzades per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca dins del pla d'ocupació "Sant Andreu Avança", subvencionat pràcticament en la seva totalitat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Part d'aquestes actuacions tenien la finalitat de demanar suport legal a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD), davant la negativa de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de facilitar-nos l'accés als expedients de contractació, i d'altra banda determinar si l'Ajuntament podria estar incomplint la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

En el nostre últim butlletí municipal, que vam distribuir durant la II Festa de la primavera, els informàvem que la ACPD havia obert un expedient d’investigació, que ha conclòs amb l'inici d'un expediente sancionador per la presumpta vulneració de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

En articles anteriors, d'octubre y novembre del passat any, vam donar informació sobre els contractes subvencionats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), així com de la sol·licitud que vam presentar per comprovar si l'Ajuntament havia complert els criteris de contractació establerts per l'entitat metropolitana.

Atès que el Grup municipal socialista ens va negar la petició emparant-se en la Llei de protecció de dades, vam decidir presentar una consulta a la Autoritat catalana de protecció de dades (ACPD). Aquest organisme, segons dictamen de data 14 de desembre, dóna la raó a Democracia 3.0 i conclou que:

el nostre regidor té dret a obtenir la informació sol•licitada

publicar i difondre a la pàgina web municipal la situació personal dels contractats posa en evidència la seva especial vulnerabilitat i no contribueix a millorar-la.

Democracia 3.0 ha reiterat la sol•licitud d'informació a l'Ajuntament, adjuntant el dictamen de la ACPD.

 

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

 

El present article és la continuació d'un altre que vam publicar el passat 8 d'octubre. En aquell moment Democracia 3.0 va sol•licitar per escrit la relació de les persones contractades recentment per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb càrrec a subvencions obtingudes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Així mateix sol•licitàvem que se'ns facilitessin tant els perfils professionals com els socials dels contractats, en ser aquests últims determinants per a la seva contractació. La intenció de Democràcia 3.0 se centrava únicament a comprovar si s'havien complert els criteris marcats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, prioritzant a persones incloses en col•lectius amb dificultats (joves, dones, aturats de llarga durada i els pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur)

Dos dies després l'Ajuntament va publicar a la seva pàgina web la relació dels contractats, obviant que les contractacions es trobaven subvencionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Powered by SEM
 
Més articles...
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0