Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 5
PitjorMillor La Generalitat de Catalunya, després de mesos de retard en l'elaboració, ha publicat l'informe anual d'emissions contaminants 2009.

El primer titular que es pot extreure de l'informe és que es reduïxen, pel que fa a Sant Andreu de la Barca, les emissions de partícules (PM10) i augmenten les emissions de diòxid de nitrogen.

Aquest serà el titular que publiqui el diari de Sant Andreu de la Barca a instàncies de l'equip de govern d'aquest ajuntament. Tots contents i feliços i un any més de treva. Democràcia 3.0, a pesar de valorar els resultats, efectuarà una anàlisi detallada de les dades que ens descubrirà una realitat distinta.

 

L'anàlisi detallada de l'informe de la Generalitat de Catalunya sobre l'emissió de contaminants a l'atmosfera de Sant Andreu de la Barca ens porta a descobrir altres resultats.


Si ens centrem en l'anàlisi de les dades hem de dir el següent:

 

- Les mostres són de caràcter manual i són preses aproximadament cada tres dies (unes 130 mostres). Per tant no tenim una imatge fidel de la realitat del nostre municipi, simplement es calcula una mitjana.
- S'ha reduït la mitjana anual de partícules (PM10), però encara no estem per sota del valor límit de protecció, risc, per a la salut humana.
- En 33 ocasions s'han superat els nivells màxims diaris de risc per a la salut humana. És a dir que si de 130 mostres 33 superen el valor límit podem dir, parlant en mitjana, que una de cada quatre mostres supera el nivell màxim permès.
- Segons la pròpia Generalitat, departament de Medi ambient, en el seu informe només el 46% de les dades recollides són vàlides.
- Pel que fa al diòxid de nitrogen superem el valor límit de protecció, risc, per a la salut humana.
- Sant Andreu de la Barca és el municipi que pitjors resultats obté en l'avaluació de les emissions contaminants dels municipis circumdants. És a dir: Martorell, Castellbisbal i Pallejà.
 


Si ens centrem en l'anàlisi de la conjuntura econòmica de l'any 2009 hem de dir el següent:

- Ens trobem immersos en una situació de crisi en la qual l'atur a la fi de l'any 2009 arribava a el 14,9%.
- Diversos dels indicadors econòmics de Catalunya baixen de forma alarmant:

Índex de producció industrial

-15,70%

Índex de producció de productes industrials

-16,80%

Indicador de clima industrial:

-41,70%

Població ocupada en la indústria

-16,50%

Població ocupada en la metal·lúrgia

-29,40%

Habitatges en construcció

-42,30%

Consum de ciment

-29,70% Si ens centrem en la situació econòmic-financera de la principal empresa contaminant dels nostres polígons industrials, Celsa Group, podem dir el següent:

Durant l'any 2009 va presentar un Expedient temporal de regulació de l'ocupació que afectava a 1040 empleats. Els motius, en paraules dels portaveus de la pròpia empresa, van ser la reducció de la capacitat productiva i la caiguda de les vendes per la crisi econòmica.

 

 

Si ens centrem en l'informe de sostenibilitat que l'empresa Celsa Group publica en la seva pròpia pàgina web podríem concloure que aquesta empresa ha posat mitjans suficients perquè les seves emissions estiguessin dintre dels marges que determina la legislació.


CONCLUSIONS:

 

- Considerem que el nombre de mostres i el percentatge de dades vàlides tingudes en compte a l'hora d'elaborar l'informe podrien alterar el resultat final del mateix.
- El nivell mig anual de contaminació per partícules PM10 s'ha reduït, però no per sota del límit que garanteix la protecció de la salut huma na.
- El nivell mig diari de partícules PM10 s'ha reduït, però continua superant el nivell màxim diari de risc per a la salut humana. El nombre de superacions frega el límit màxim permès per la legislació.
- El nivell de diòxid de nitrogen ha augmentat tant a Sant Andreu de la Barca com a gran part dels municipis de l'àrea metropolitana. En el seu moment la limitació de circulació a velocitat major de 80 km/h va ser la gran mesura plantejada per la Generalitat de Catalunya. Nosaltres crèiem i ho seguim pensant que era una mesura recaudatoria. L'increment dels nivells de diòxid de nitrogen no només no s'han reduït sinó que s'han incrementat i es desconeixen els motius
- El nivell d'emissions de plom en l'atmosfera de Sant Andreu de la Barca, encara que no és perjudicial, és el doble que a Martorell.
- La situació econòmica i financera de Catalunya, reflectida en els ràtios anteriorment citats, comporta una reducció dels processos productius i per tant de les emissions a l'atmosfera.
- La situació econòmica financera de l'empresa les emissions de la qual afecten a l'atmosfera de Sant Andreu de la Barca ha reduït la seva capacitat productiva durant l'any 2009 i per tant, relació directa, les seves emissions.
- Sant Andreu de la Barca és un municipi situat en zona d'especial protecció de l'atmosfera, declarat des de l'any 1984. Des d'aquesta data fins a l'actualitat les accions per a preservar la nostra atmosfera no han estat les adequades ni per part de la Generalitat ni per part de l'empresa identificada com contaminant (Celsa Group), L'Ajuntament de la nostra localitat, concretament el seu Alcalde, es limita a signar convenis amb Generalitat, UPC i Celsa Group que no es compleixen i a més mira per a d'altre costat al no exigir als signants les obligacions pactades. Suposem que mira per a d'altre costat perquè un d'aquests convenis, signat pel nostre Alcalde amb Celsa, va permetre a l'Ajuntament ingressar 60 mil euros per a la implementació, creació, realització de serveis i activitats culturals, docents, educatives i socials. En qué s'han utilitzat aquests diners?
- Hi ha d'altres contaminants que són emesos per les empreses dels nostres polígons que ni tan sols són sotmesos a mesurament i avaluació.


Necessitem una auditoria independent que clarifiqui la situació ambiental de Sant Andreu de la Barca perquè estem parlant de contaminants que afecten seriosament a la salut. Portem anys demanant-lo.
 


Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0