Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 5
PitjorMillor 

 

El passat mes d'agost Democracia 3.0 va publicar un article sota el títol "Línies blaves i vermella" en el qual s'abordava, entre d’altres, la rendibilitat del Teatre Núria Espert.

En ell exposàvem les pèrdues relacionades amb l'activitat desenvolupada en el Teatre, més de 52.000 euros; fèiem esment al cost que va suposar la instal·lació l'any 2011; i xifràvem unes pèrdues acumulades superiors als 247.000 euros.

Les afirmacions que fèiem en l'article, i en tots els publicats per Democracia 3.0, es troben documentades mitjançant informes. Avui fem públic el que va servir de base per a aquell article on es recullen costos, ingressos i rendibilitat del Teatre Núria Espert.

Les dades que mostrem són un reflex de les comptabilitzades pel propi Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i es corresponen en exclusiva a l'exercici tancat 2011. 

En analitzar l'informe, a Democracia 3.0 li crida poderosament l'atenció que:

No consta cost de personal, perquè oficialment no existeixen treballadors assignats a la gestió del teatre

Com a costos d'instal·lació es consignen alguns que haurien d'haver estat comptabilitzats com d'activitat, amb això la rendibilitat de l'activitat seria inferior fins i tot al resultat que Democracia 3.0 reflecteix en l'informe elaborat.

 

 

El contracte de creació de la web del Teatre Núria Espert, per a la gestió de la informació i adquisició de les entrades, va superar els 17.000 euros.

La neteja del Teatre es comptabilitza dins de la partida pressupostària "Estudis i treballs tècnics de cultura".

Es comptabilitzen consums d'energia i gas. No era un edifici sostenible? ¿No s'alimentava a través de les plaques fotovoltaiques?.

 

En el ple municipal del mes de juliol, i de forma prèvia a la publicació de l'article "Línies blaves i vermella", Democracia 3.0 va formular dues preguntes a l'Alcalde. Li vam preguntar per la rendibilitat del Teatre. No va contestar. Li vam preguntar si tancaria les instal·lacions del Teatre, o part d'elles, en el cas que la rendibilitat fos negativa. Tampoc va contestar.

Resulta xocant que el mateix Alcalde que no respon a preguntes sobre economia i rendibilitat hagi eliminat la línia P1 de la escola bressol "El Trenet" emparant-se en criteris econòmics. Criteris idèntics, decisions diferents.

Democracia 3.0 considera que, malgrat l'exagerat cost de construcció, el Teatre Núria Espert és una realitat en el nostre municipi que hem de potenciar amb una adequada gestió de la seva activitat i generant continguts per a aunes instal·lacions que no es troben suficientment aprofitades.

Democracia 3.0 no espera beneficis econòmics, però sí minimitzar pèrdues per evitar que el Teatre Municipal sigui un llast per a l'economia municipal i més en moments de crisis com l'actual.

 

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0