Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 4
PitjorMillor 

 

 

Democracia 3.0 en els últims dies està analitzant i desenvolupant el Reglament Orgànic que regirà l'actuació municipal en els propers anys. Ja hem celebrat dues reunions i la proposta inicial formulada per l'equip de govern serà abordada en quatre pròximes reunions, la primera de les quals se celebrarà el proper dia 20 d'octubre. 

No tenim pressa en elaborar el document, però considerem que ha de ser una eina moderna, clara i dinàmica amb un component bàsic que és que la ciutadania sigui part activa i implicada en el desenvolupament de les polítiques municipals. 

Democracia 3.0 ja ha tingut també els primers contactes amb el regidor de l'àrea econòmica de l'Ajuntament per establir les bases de les ordenances municipals, font d'ingressos municipal, i del pressupost de cara a l'exercici 2012.  

Hem elaborat un document amb propostes inicials que han de ser analitzades, però un dels eixos fonamentals que plantegem es refereix al fet que el finançament municipal no s'ha d'obtenir ni via venda de patrimoni, ni sobre la base de endeutament.

Estem intentant que s'accepti la nostra proposta, recollida en el programa electoral, de periodificar els tributs i taxes municipals per alleujar la càrrega impositiva dels ciutadans.

Les retallades pressupostàries d'altres administracions afectaran el pressupost municipal del nostre Ajuntament i una de les premisses bàsiques que Democràcia 3.0 ha plantejat és que el pressupost no ha de ser un document de tràmit i que ha d'analitzar de forma detallada les necessitats del municipi, ajustant les partides pressupostàries a un cost real i quantificable dels serveis que es presten.

Hem de recordar que a final de l'exercici 2010 l'endeutament total de l'ajuntament pendent d'amortitzar, segons les xifres que ens facilita el propi Ajuntament i que no compartim, se situa en 9.694.2339,99 euros, una xifra gens menyspreable davant l'actual situació econòmica en la qual tant famílies com administracions estan passant dificultats econòmiques.

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0