Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 10
PitjorMillor 


Quart article en relació amb el pressupost de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquesta ocasió abordarem els òrgans de govern municipal, és a dir els sous dels polítics.

Entossudit està el nostre Ajuntament, Alcalde i Tinent Alcalde d'Hisenda al capdavant, en fer-nos creure que els òrgans de govern del nostre municipi han reduït les seves retribucions en els últims anys. Per demostrar que aquesta afirmació és rotundament falsa analitzarem no ja el pressupost 2011 sinó la sèrie històrica de la legislatura.

En el primer pressupost aprovat en la legislatura el percentatge de cost dels òrgans de govern sobre el pressupost municipal era del 4,12%. En el pressupost municipal de l'any 2011, amb prop d'un milió d'euros menys d'ingressos, el percentatge que representa el cost dels òrgans de govern és del 4,26%. Amb un menor pressupost es destina més, percentualment parlant, a les retribucions dels òrgans de govern.  

 

Al marge de percentatges les diferències econòmiques entre l'any 2008 i 2011 només varien en quatre mil euros de major quantia el 2008, tot i que en aquest últim any (2008) el pressupost era major en un milió d'euros. Pel camí s'obliden també de dir que l'any 2008 hi havia vint-i-un regidors i el 2011 vint.

També s'obliden que dos regidors socialistes incrementen els seus sous notablement entre aquest període (2008-2011): 

  • El juliol de l'any 2008 un regidor socialista passa de cobrar indemnitzacions per assistència a un sou brut mensual de 3.000 euros. Al novembre d'aquest mateix any és aprovat en ple el pressupost 2009, en ell s'incrementava el sou d'aquest mateix regidor fins als 4.000 euros bruts mensuals.
     
  • També s'obliden dir que un altre regidor socialista va incrementar el seu sou notablement durant l'any 2010, aprovat el novembre de 2009, passant d'una dedicació parcial amb sou de 1.800 euros bruts a una dedicació completa de 3.600 euros bruts mensuals.


El juny de l'any 2010 com a resultat de les mesures anticrisi del govern Zapatero l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca es veu obligat a reduir el sou dels regidors entre un 6% i un 8% i entre un 7 i un 8% el dels càrrecs de confiança, tot això en funció del seu salari. Aquesta mesura no obstant això no es tradueix en una reducció percentual similar entre els pressupostos dels anys 2010 i 2011. En termes reals la reducció d'aquest departament no arriba al 6%.

Si analitzem partida per partida entre el pressupost 2010 i el 2011 veiem que hi ha quatre concretes que creixen, tot i la reducció dels sous com a conseqüència del pla anticrisi Zapatero i que concretament són:
 

 

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES ÒRGANS DE GOVERN 2011 2010

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

   228.693,00 €    223.182,58 €

ASSEGURANCES SOCIALS

     88.391,20 €      87.079,14 €

COMPLEMENTS ESPECÍFICS

     17.690,30 €      16.980,18 €

TRIENIS

       3.599,82 €        3.391,92 €


La resta de partides del departament si bé és cert que es redueixen obeeix a l'ajust propi de partides inflades durant els últims anys.

Continuaran dient que els sous es troben retinguts, o que fins i tot han disminuït, però les dades novament els treuen la raó.


Democràcia 3.0 defensa que els sous dels polítics han de ser adequats al nivell de responsabilitat del càrrec que s'exerceix. No és possible que hi hagi diferències tan notables entre regidors del propi equip de govern i entre els regidors de l'oposició. Les percepcions d'aquests últims no arriben ni tan sols el salari mínim interprofessional.

Val a dir que en l'actualitat el nivell d'assistència d'alguns regidors a les seves responsabilitats és baix, sobretot el regidor del Partit Popular, i en canvi no són penalitzats tal com preveu la legislació. Aquesta responsabilitat recau sobre l'Alcalde, que no l'exerceix.

Democràcia 3.0 reivindica l'elaboració d'una llei que reguli el sou dels càrrecs polítics i no sobre la base de recomanacions tal com s'estan fixant ara. No és possible que la majoria absoluta exercida per un únic partit determini el nivell de sous dels polítics d'un ajuntament. Feu click sobre les imatges per a més comoditat en la visualització.

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Presupuesto órganos de gobierno


 


 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0