Get Adobe Flash player
Powered by SEM
Valoració d'usuari: / 10
PitjorMillor 
There are no translations available.

 

El pasado 12 de julio el Pleno de la Sindicatura de Comptes de Catalunya aprobó el informe 16/2016 relativo a la fiscalización de los gastos del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca correspondientes al ejercicio 2014. Se adjunta el informe.

A la vista del informe se pueden observar un relato de irregularidades cometidas por el Ayuntamiento. Estas irregularidades no son más que las denunciadas por Democracia 3.0 en los continuos informes que nuestra formación política ha ido remitiendo a este órgano de fiscalización. 

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 10
PitjorMillor 

 

En el dia d'avui la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha comunicat oficialment a Democràcia 3.0 que ha iniciat la fiscalització de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, pel que fa als capítols I i II del pressupost de despeses de l'exercici 2014.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 10
PitjorMillor 

 

La Comissió especial de comptes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es va celebrar el passat dia 29 de maig. De forma prèvia es va posar a disposició dels seus membres el Compte General de l'exercici 2014, juntament amb els justificants i antecedents. En paraules planes s'avaluava el compliment del pressupost i si les operacions realitzades són correctes.

A la Comissió especial de comptes li correspon l'examen, l'estudi i informe de tots els comptes, pressupostàries i extrapressupostàries, que ha d'aprovar el Ple de la Corporació sobre el mes de setembre-octubre.

Tots els grups polítics municipals compten amb representació en aquesta comissió, si bé no van acudir tots els seus membre i tan sols dos van emetre informe, òbviament Democràcia 3.0 va ser un d'ells. El dictamen de la Comissió va ser favorable amb el vot de qualitat de l'Alcalde després d'un empat en la votació, amb el vot desfavorable de Democràcia 3.0. La nostra posició es va fonamentar en les conclusions plasmades en l'informe que aquí adjuntem.

Des del dia 2 de juny s'habilitat un període de quinze dies d'exposició pública al qual pot acudir qualsevol ciutadà, amb els mateixos drets que els membres de la Comissió, per la presentació de reclamacions, objeccions o observacions.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 ha presentat en el dia d'avui una reclamació contra el pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a l'any 2015.

Els motius que esgrimim en la reclamació és la possible vulneració de la Llei General Pressupostària, de la Llei de Bases de Règim Local i algunes normes complementàries, entre elles el mateix Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (ROM).

És una reclamació tècnica, posada de manifest en el ple ordinari corresponent, ja que la normativa no ens permet entrar en aspectes polítics tals com la necessitat d'incloure, ampliar/reduir, o eliminar determinades partides pressupostàries.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

 

En el ple ordinari del passat mes de desembre, Democracia 3.0 va votar en contra dels pressupostos municipals per a l'exercici 2015.

El motiu principal que va determinar el nostre posicionament és l'incompliment de diversos aspectes normatius que impedeixen l'aprovació del pressupost.

En el document adjunt es mostra l'anàlisi realitzada per Democracia 3.0 i els motius per posicionar-nos en contra.

 

 

Powered by SEM
 
Més articles...
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0