Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor Al costat de la rotonda d'entrada del poble podem observar l'existència del Atrium, un centre comercial il·legal fins al passat mes de febrer de 2009. La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció de Comerç, ha regularitzat la seva situació. No obstant això continua el tràmit administratiu de recursos i possiblement aquest tema acabi en els tribunals.


La història comença al juny de 2002 quan l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprova la construcció d'un edifici destinat a ús comercial, oci i restauració (Atrium). Aquest permís contravenia la llei d'equipaments comercials de l'any 2000 ja que prèviament s'haurien d'haver obtingut tant un informe d'implantació expedit per l'ajuntament com la llicència comercial expedida per la Generalitat.

 

Tampoc es podria haver autoritzat la seva implantació ja que el Pla Territorial Sectorial d'Equipaments comercials 2001-2004 impedia la instal·lació d'un centre comercial d'aquestes característiques en el nostre municipi.

Consten en l'expedient, en poder de l'ajuntament, informes desfavorables a la implantació d'aquest centre comercial per part de la pròpia Direcció general de Comerç, de la Subdirecció General d'Ordenació i Planificació i a més un expedient sancionador resolt al desembre de 2007 contra l'empresa COPERFIL GROUP S.L., actual promotora del centre comercial.

La pròpia Direcció general de Comerç reconeix al febrer de 2009 la inexistència de llicència comercial, ho venien reiterant durant tot l'any 2007, però no obstant això ara accedeix a regularitzar la seva situació sobre la base dels canvis normatius que s'han anat produint durant aquest temps. La nova llei d'equipaments comercials de l'any 2005 i el nou Pla Territorial Sectorial d'equipaments comercials 2006-2009 permeten ara implantar centres comercials en el nostre municipi.
 

No podem obviar que aquest centre comercial està construït il·legalment a pesar de l'existència ara de normativa que ho empara, però per a eludir l'evident la Direcció general de Comerç, l'equip de govern del PSC (amb el seu Alcalde i Tinent Alcalde d'Urbanisme al capdavant) i la promotora del Centre Comercial es reuneixen sis anys després a fi de regularitzar la situació.

Després del reconeixement tàcit, en les resolucions de la Direcció general de Comerç, de l'absència de llicència comercial la regularització mitjançant ampliació del centre comercial s'argumenta sobre la base de l'existència d'una llicència municipal ambiental sol·licitada per CAPRABO S.A. per a ampliar una activitat de supermercat d'alimentació en règim d'autoservei.

Ampliació que no cabia al no existir una activitat prèvia d'aquestes característiques en el nostre municipi per part de l'empresa sol·licitant.

Aquesta llicència municipal va ser sol·licitada, amb informació privilegiada i abans de l'entrada en vigor de la llei d'equipaments comercials de l'any 2000, dos anys abans de la construcció del centre comercial i quatre anys abans que aquesta empresa va començar la seva activitat.

Cal ressenyar que, a tenor de l'Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l'Administració Municipal en les activitats i instal·lacions i l'Ordenança fiscal núm. 10, la llicència municipal no s'havia d'haver concedit perquè ni existia la ubicació física on implantar aquest supermercat d'alimentació i d'existir hauria caducat la llicència ja que l'obertura del supermercat d'alimentació es va produir dos anys després de la seva concessió.

Democràcia 3.0 diu sí al Centre Comercial situat en la NII, a l'entrada del municipi de Sant Andreu de la Barca, però no a qualsevol preu.

Prèviament a la regularització i obertura del centre comercial s'han de depurar totes les responsabilitats administratives i judicials que aquí s'han relatat.

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0