Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 6
PitjorMillor 

 

Un projecte social creat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca és utilitzat per adquirir 21 ordinadors portàtils que van ser lliurats als regidors municipals. Aquesta és la conclusió a la qual arriba la Fiscalia Provincial de Barcelona després de la denúncia presentada per Democracia 3.0, que vam comunicar a la ciutadania en un article d'opinió publicat en el diari de Sant Andreu.

La fiscalia recull en un decret que amb càrrec al "Programa d'inclusió i participació a través de l'accés a les noves tecnologies en barris..."  es van destinar 21 ordinadors portàtils als regidors municipals dins d'un procés de millora tecnològica impulsat pel propi Ajuntament. La destinació inicial dels ordinadors portàtils (persones majors, adolescents, dones, immigrants i persones en atur) va ser modificada per l'Ajuntament davant la impossibilitat d'invertir, amb càrrec al pressupost 2011, en l'adequació d'un local on habilitar un aula informàtica que albergués els ordinadors. Aquest canvi de plans pel que sembla es va tramitar, segons les conclusions de la Fiscalia, "paral·lelament" a la tramitació de l'expedient de contractació dels ordinadors

 

La Fiscalia de Barcelona ha decidit arxivar les actuacions al no considerar delicte l'actuació realitzada per l'Ajuntament. No obstant això la justificació al·legada per l'Ajuntament, assumida per la Fiscalia, no se sosté sobre la base de que:

el lliurament dels ordinadors als regidors es va iniciar el 3 d'octubre de 2011, 15 dies abans que s'iniciés el propi expedient de compra. Per tant la decisió de l'Ajuntament de lliurar els ordinadors als regidors sembla que es va prendre amb caràcter previ al propi expedient de contractació i no davant la impossibilitat, tramitada "paral·lelament", d'habilitar un local on situar els ordinadors i oferir-los a la ciutadania. Com és possible que els ordinadors fossin lliurats als regidors de forma prèvia a l'inici del propi expedient de compra?, s'havien comprat abans d'ordenar la seva compra?.

la partida pressupostària de reforma d'edificis municipals de l'Ajuntament es va esgotar en data 22 de setembre de 2011, data anterior al fet que s'iniciés l'expedient de compra dels ordinadors i per descomptat a la data en la qual es van lliurar els ordinadors als regidors. Com és possible que es destinin recursos municipals, amb càrrec a un projecte d'inversió social, quan no existeix pressupost per adequar l'aula on devien instal·lar-se els ordinadors portàtils que s'anaven a posar a la disposició de la ciutadania?. Aquesta situació podria ser una falta de previsió pressupostària o realment la destinació pensant des d'un principi per als ordinadors no era l'aula?

 

A conseqüència del que exposem Democracia 3.0 es pregunta

és casual que la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), qui presumiblement finançava el projecte social, i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca fossin dirigits per la mateixa persona i que després de la denúncia presentada per Democracia 3.0 s'hagi canviat al President de la RECS?

existeix relació entre la denúncia presentada per D3.0 amb el posterior abandonament del lloc de treball de la Cap del Departament de sistemes d'Informació de l'Ajuntament, que és qui va iniciar la contractació dels ordinadors portàtils, i amb l'expedient disciplinari que s'instrueix a un altre dels treballadors del departament?

el nombre d'ordinadors portàtils es va fixar en funció de les capacitats de l'aula on s'anaven a posar a disposició de la ciutadania o del nombre de regidors?, el nombre de 21 ordinadors, que es correspon amb el nombre de regidors, no li sorprèn a ningú?, és pura casualitat?

es podria considerar adequat dotar un aula, a disposició de la ciutadania, amb ordinadors portàtils en lloc d'ordinadors fixos o de sobretaula, en atenció al seu cost, capacitats, prestacions i fragilitats?, existeixen a Sant Andreu de la Barca ordinadors portàtils posats a disposició de la ciutadania en dependències municipals?

havia d'haver renunciat l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a la compra dels ordinadors portàtils des del mateix moment en el qual "va tenir coneixement" que no disposava d'un aula adequada per posar-los a disposició de la ciutadania?, podria considerar-se reprovable èticament l'actuació realitzada per l'Ajuntament?

 

Així mateix hem de fer especial esment al fet que la Fiscalia no entra "...a valorar la oportunidad o conveniencia de continuar adelante con esa inversión por importe de 17.894,13 euros habida cuenta del abandono del proyecto de apertura del nuevo aula de informática, toda vez que dicho juicio excede de las funciones atribuidas al Ministerio Fiscal ...", però malgrat això es reconeix a Democracia 3.0 "el derecho que les asiste a reproducir su petición ante la autoridad judicial competente."

Malgrat l'arxiu de les actuacions decretat per la Fiscalia, que adjuntem, Democracia 3.0 està a l'espera que l'Oficina Antifrau de la Generalitat es pronunciï. En els propers dies farem arribar a aquesta Oficina les conclusions de la Fiscalia i les noves dades i preguntes que han sorgit sobre aquest tema.

 

Finalment volem informar que Democracia 3.0 no va acceptar l'ordinador portàtil.

 

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0