Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 7
PitjorMillor 

 

La Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat ha decidit enviar al Fiscal una denúncia formulada per un ciutadà de Sant Andreu de la Barca, en la qual es posa de manifest la utilització indeguda del seu número de telèfon, amb finalitats electoralistes, per part d'Enric Llorca, actual Alcalde de Sant Andreu de la Barca.

La Junta Electoral de Zona va sol·licitar informació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a fi de què informés sobre la denúncia presentada. La resposta com no podia ser d'una altra manera ha estat que no ha existit utilització d'aquestes dades personals ni petició alguna d'utilització d'aquestes dades.

No obstant això el denunciant ha aportat dades i missatges SMS que contradiuen l'exposat per l'Ajuntament i tot apunta al fet que s'estarien utilitzant les bases de dades municipals amb finalitats electoralistes sense consentiment dels ciutadans i cedint-los a un tercer (Enric Llorca, actual Alcalde del PSC).

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

El passat 29 d'abril, en sessió plenària, el regidor de Democracia 3.0 va preguntar a l'Alcalde sobre la motivació existent per abonar uns bitllets d'avió a un ciutadà del Moçambic, amb càrrec al pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca l'any 2012.

L'Alcalde va manifestar desconeixement del pagament d'aquesta factura, si bé l'ordre de pagament està signada per ell mateix.

La sorpresa sobre l'abonament d'aquesta factura se centra en tres aspectes clau que convé citar:

el concepte de l'ordenació del pagament dels bitllets es refereix a: "*Bitllets d'avió assistència Alcalde a reunió de la RECS a Lisboa"

la Xarxa Espanyola de Ciutats saludables celebra les seves reunions a Espanya i no fora de les seves fronteres, tal com el matiex Alcalde reconeix.

els bitllets són expedits a Livio Sebastia de Morais, ciutadà del Moçambic, i per als trajectes Lisboa-Madrid i Madrid Lisboa

Els documents, que obren en poder de Democracia 3.0 i sustenten aquesta ordre de pagament, són d'accés públic a qualsevol ciutadà; si bé Democràcia 3.0 no els publicarà davant el dubte que puguin ser publicats obertament. Així i tot donarem les dades necessàries perquè qualsevol ciutadà els sol·liciti directament a l'Ajuntament i comprovar la veracitat de les afirmacions de Democracia 3.0.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

El passat 10 d'abril el Jutjat de Primera instància i instrucció núm. 2 de Martorell va dictar acte pel qual s'admetia a tràmit una querella presentada contra l'Alcalde de Sant Andreu de la Barca, Sr. Enric Llorca Ibáñez.

Així mateix el Jutge va acordar incoar diligències prèvies per uns fets, relacionats amb temes urbanístics, que presumptamen podrien ser constitutius d'un delicte de prevaricació administrativa i un altre de falsedat en document públic.

El Jutge ha requerit a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca dos expedients administratius, sol·licitant al Ministeri Fiscal que es pronunciï sobre la querella i informe sobre les diligències que consideri haurien de practicar-se.

Els querellants per la seva banda han sol·licitat com a mesura cautelar exigir fiança per respondre de les responsabilitats civils que poguessin derivar-se.

La Justícia és cega, lenta i esperem que justa.

A petició dels querellants adjuntem l'acte judicial, preservant la identitat dels querellants i d'un dels querellats.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 

 


 

Avui fa cinc anys un grup de ciutadans de Sant Andreu de la Barca van subscriure, davant notari, els estatuts de constitució de Democracia 3.0.

Al maig de 2011 els ciutadans d'aquest municipi ens van donar la confiança necessària per obtenir representació municipal. Des de llavors exercim la funció encomanada amb rigor i respectant els nostres principis fundacionals: honradesa, tenacitat i treball.

Gairebé cinc-cents articles publicats a la nostra web posen en evidència la realitat d'un municipi governat d'esquena al ciutadà, des de la prepotència i l'obscurantisme no només en la gestió sinó en la informació esbiaixada que es fa arribar al ciutadà.

Gràcies a tots aquells que visiten diàriament nostra web, que ja compta amb prop d'1.200.000 visites. Gràcies a tots els que recolzen la nostra labor i ens donen ànims per continuar.

Gràcies a tots i

FELICITATS!!!

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

El Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tant en el Parlament de Catalunya com mitjançant nota de premsa, va anunciar la incoació de procediments sancionadors contra municipis que comptessin amb pisos de protecció oficial que es trobessin desocupats. Entre aquests municipis es trobava Sant Andreu de la Barca.

Davant aquest anunci Democracia 3.0 va presentar, dijous passat, escrit a fi de confirmar si la Generalitat s'havia dirigit a l'Ajuntament en aquest sentit.

Democràcia 3.0 ha reclamat en diferents ocasions actuacions per identificar l'existència, constatada, de pisos de protecció oficial no adjudicats i d'uns altres que havent estat adjudicats mai han arribat a ser ocupats. La resposta municipal sempre ha estat que la competència requeia sobre la Generalitat i Democracia 3.0 per la seva banda ha insistit que així i tot hauríem de comunicar l'existència d'aquests pisos desocupats a qui fos competent.

Powered by SEM
 
Més articles...
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0