Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 4
PitjorMillor 

 

 

Democracia 3.0 ha presentat una moció municipal per a l'ampliació d'un col·lector de canalització d'aigües pluvials.

L'objectiu és evitar les inundacions que es produeixen a la rotonda d'entrada/sortida de Sant Andreu de la Barca i reduir les afectacions que de les mateixes es deriven en la mancomunitat de propietaris de la C/ Josep Pla 20 a 26 i Av. Guatemala 41.

La moció serà debatuda en el ple ordinari de finals d'aquest mes

 

 

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 ha presentat una moció municipal, que serà debatuda a finals d'aquest mes, per a la reordenació o ampliació dels espais destinats als menors en edat escolar dins de la biblioteca municipal Aigüestoses.

Amb aquesta moció Democracia 3.0 pretén recollir les queixes d'alguns pares que ens manifesten el reduït espai que tenen els menors en edat escolar que utilitzen el servei.

En el cas que la reordenació o ampliació d'aquests espais no fos possible, Democracia 3.0 proposa que s'habiliti Casa Estrada o si escau el Centre Cívic El Palau com a nous espais per oferir aquest servei.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

ARTICLE OPINIÓ DIARI SANT ANDREU

El passat 1 de març es va tancar un cicle del centre comercial Atrium, el que transcorre entre la seva construcció i la data en la qual ha expirat el termini màxim fixat per la Direcció general de Comercial perquè s'iniciés la seva activitat comercial. Va començar malament aquest centre comercial, ideat dins d'una planificació urbanística que contínuament han anat tombant els tribunals de justícia i que ara com ara sembla que no es solucionarà mai. Però aquest no és el motiu pel qual no s'opera comercialment.

A banda dels rumors infundats i interessats que corren pel nostre municipi, els insistiré que el centre va ser construït il•legalment. Es va incomplir la normativa urbanística i comercial, ja que el govern municipal del PSC va concedir, en 2002, els permisos d'obra sense haver obtingut el previ, i necessari, vistiplau del Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a la implantació del centre comercial i sense comptar amb llicència comercial, que havia d'haver-se sol•licitat prèviament a la Direcció general de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

Els permisos d'obra van ser denunciats en el seu moment davant els tribunals, però la demanda ha estat retirada recentment. A canvi el demandant ha rebut de l'Ajuntament unes indemnitzacions urbanístiques que no tocaven, ja que nombroses sentències judicials han declarat nul•la la reparcel•lació urbanística del sector on es troba ubicat el centre comercial.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 8
PitjorMillor 

 

 

El pròxim dimecres 24 de setembre, a les 10:30 hores, tindrà lloc el ple ordinari del mes. En l'ordre del dia s'inclouen, a banda de les habituals mocions polítiques, els següents temes: 

Aprovació d'una modificació pressupostària, en la que es redueixen inversions previstes per a l'exercici 2014. 

Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici tancat 2013. Democràcia 3.0 votarà en contra d'aquesta aprovació ja que hem constatat l'existència d'irregularitats.

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses que contractin a joves en l'atur.

Aprovació del Reglament del Consell Municipal de serveis socials.

 

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 27
PitjorMillor 

 

ARTICLE OPINIÓ DIARI SANT ANDREU

Fa una mica més de dos anys l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'objectiu d'incrementar l'ocupació en el nostre municipi, va sufragar íntegrament un pla d'ocupació per a persones en situació social difícil. Tenien prioritat a ser contractats els joves, les dones, els aturats de llarga durada i aquells que formaven part de famílies amb tots els seus membres en l'atur.

La polèmica es va suscitar després de comprovar la relació dels contractats per l'Ajuntament, ja que es va poder comprovar que varis eren membres o familiars d'ells en l'executiva del PSC, o familiars de regidors d'aquesta formació.

Tenien dret aquestes últimes persones a ser contractades? Òbviament sí, si la seva situació social i personal complia amb els requisits que havia imposat l'àrea metropolitana de Barcelona. Però aquesta situació havia de ser comprovada per la nostra formació política i en virtut d'això vam sol·licitar l’accés als expedients de contractació, però ens ho van negar, ja que segons ens van manifestar per escrit es vulnerava la llei de protecció de dades.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

 

ARTICLE OPINIÓ DIARI SANT ANDREU

Fa any i mig el nostre alcalde va decidir expulsar-me d'un ple municipal, sense més motiu que el fet de preguntar sobre un conveni signat entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'ambaixadora del Moçambic a Espanya. Van negar la seva existència emparant-se en què no era un conveni sinó un protocol d'intencions amb el qual iniciar els tràmits per a un projecte de cooperació entre Moçambic i Espanya.

L'objecte del protocol era segellar amb futures actuacions les relacions entre Ambaixada i Ajuntament per desenvolupar projectes amb els quals beneficiar a la ciutadania de tots dos països. Inicialment l'Alcalde, en nom de l'Ajuntament, pretenia subvencionar treballs de canalització d'aigua potable en un municipi al Moçambic.

El pas següent va ser constituir una empresa, Modeco Visió S.L, que participava en una altra creada a Moçambic amb la intenció, segons el mateix Alcalde, d'exportar cava. Es va passar de l'aigua al cava en tres mesos. Era un negoci privat en el qual es posaven de manifest les relacions privades i empresarials entre els caps visibles de PSC i el PP en el nostre municipi.

 

 

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

ARTICLE OPINIÓ DIARI SANT ANDREU

Fa set anys publicava una columna en aquest mateix diari que titulava “vamos de paseo”. En ella els parlava del mapa de escoles bressol de Sant Andreu de la Barca com una proposta oberta i dinàmica, capaç d'adaptar-se a possibles noves circumstàncies. Els deia que el nostre ajuntament no s'adaptava a la demanda i promovia la creació de escoles bressol en funció de les subvencions que rebia de la Generalitat. Set anys després es tancarà una d'aquestes escoles bressol. En aquests últims dos anys han estat acomiadats a Sant Andreu de la Barca uns 15 professionals de l'educació infantil. Responsabilitzin al nostre Alcalde.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

 

El pròxim dimecres 25 de juny, a les 10:30 hores, tindrà lloc el ple ordinari del mes. En l'ordre del dia s'inclou, al marge de les habituals mocions polítiques, un únic tema:

Aprovació de la revisió de preus i pròrroga del contracte de gestió de l' escola bressol "Casa Pedemonte". 

Com recordaran en el ple anterior l'Alcalde no va incloure en l'ordre del dia una moció presentada por Democracia 3.0, per l'aclariment del tràmit seguit després de la modificació urbanística que havia de permetre la instal·lació d'una superfície comercial al costat del CEIP Josep Pla.

Democracia 3.0 va reiterar per escrit l'obligació de l'Alcalde d'incloure la moció presentada, que finalment consta a l'ordre del dia del ple.

 

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

El 24 de febrer últim el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar com a improcedent l'acomiadament disciplinari d'un treballador de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

En la sentència es conclou que els fets que van originar l'acomiadament no han estat provats. Al contrari, la sentència recull argumentació en la qual es diu que han quedat acreditades diverses circumstàncies que indiquen l'existència d'assetjament moral a aquest treballador.

En paral·lel l'Alcalde va presentar contra aquest treballador una denúncia penal, sense coneixement del ple de l'Ajuntament, que també ha estat arxivada.

Davant això l'Alcalde de Sant Andreu de la Barca podia haver optat per la readmissió del treballador o pel pagament d'una indemnització per acomiadament. Doncs bé l'Alcalde ha decidit pagar la indemnització, circumstància especialment lesiva per a les arques municipals.

El passat dia 13 de juny Democracia 3.0 va sol·licitar a l'Alcalde que inclogués un punt en l'ordre del dia per tractar aquest tema, d'igual forma que en el seu moment es va retre compte al ple de l'acomiadament disciplinari d'aquest treballador. Malgrat la transparència de la qual fa gala l'Alcalde, aquest punt no ha estat inclòs en l'ordre del dia del proper ple.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

Democràcia 3.0 ha posat en coneixement de la Sindicatura de Comptes de Catalunya l'informe anual emès per la nostra formació en el si de la Comissió Especial de Comptes.

Any rere any D3.0 realitza aquest tràmit, si ben fins avui aquest organisme no ha realitzat la necessària fiscalització dels comptes municipals.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

El passat 15 d'abril Democracia 3.0 i Veïns amb Veu vam signar un acord de col·laboració. Tots dos partits polítics van néixer des de la iniciativa ciutadana, des de la independència política i en atenció a la seva creació centrem la nostra actuació política en un àmbit estrictament municipal. Veïns amb Veu és la segona força política a l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0

Joomla extensions by Siteground Hosting