Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 4
PitjorMillor 

 

ARTICLE D'OPINIÓ DIARI DE SANT ANDREU

La corretja de distribució i propagandística de l'Alcalde Enric Llorca ens ha obsequiat aquests dies amb un parell de vídeos sobre la tradicional calçotada que celebra anualment el partit socialista. No sabem si aquests vídeos són pagats amb diners públics, donada la nul·la transparència a les quals ens té acostumat aquest Alcalde. El que és clar és que el servei audiovisual que l'Ajuntament té contractat en l'actualitat no s'està complint en tots els seus termes. Si bé, almenys ara el contracte no està en situació d'il·legalitat com venia denunciant Democracia 3.0 des de fa anys.

Però anem al contingut d'un d'aquests vídeos que s'ha fet públic. Podria abordar-se com un míting més o menys encertat d'un senyor descompost que no està disposat a perdre la cadira, però la transcendència del que es diu no es correspon amb els fets de qui pretén traslladar un missatge polític o electoral.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 7
PitjorMillor 

 

 

ARTICLE D'OPINIÓ DIARI DE SANT ANDREU

El passat mes de gener Democracia 3.0 va recórrer tant el ple del mes de desembre com el pressupost municipal de l'any 2015. En tots dos casos els recursos se centraven en incompliments de normes municipals o estatals. Els recursos tenien un calat important, però malgrat això van ser desestimats pel Ple Municipal, àdhuc reconeixent-se en cadascuna de les resolucions les irregularitats posades de manifest per Democracia 3.0.

Al marge del contingut els parlaré de la tramitació que es va seguir per part de l'Alcalde i candidat “transparent” del partit socialista. Presentats els recursos tenia un mes per a: resoldre'ls, dictaminar-los en una comissió informativa, incloure'ls en l'ordre del dia d'un Ple, i sotmetre'ls a votació. Aquest tràmit, senzill, va ser solucionat per la via ràpida pel nostre Alcalde, el transparent, resolent en onze dies i lliurant la resolució, que no el recurs, una hora abans d'entrar en el ple del mes de gener.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 

 

ARTICLE D'OPINIÓ DIARI DE SANT ANDREU

Al desembre de 2012 Democracia 3.0 va presentar una moció municipal per evitar que els ciutadans del nostre municipi haguessin de pagar l'impost municipal corresponent després d'haver estat desnonats del seu habitatge habitual. El problema s'originava pel fet que el desnonament era considerat com una transmissió de l'habitatge i per tant donava origen al pagament d'impostos. La moció encara que va ser aprovada, no va comptar amb el suport del PSC. La injustícia era tan gran que el Govern de l'Estat va haver de modificar la llei per evitar aquestes situacions.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 

 


 

Avui fa cinc anys un grup de ciutadans de Sant Andreu de la Barca van subscriure, davant notari, els estatuts de constitució de Democracia 3.0.

Al maig de 2011 els ciutadans d'aquest municipi ens van donar la confiança necessària per obtenir representació municipal. Des de llavors exercim la funció encomanada amb rigor i respectant els nostres principis fundacionals: honradesa, tenacitat i treball.

Gairebé cinc-cents articles publicats a la nostra web posen en evidència la realitat d'un municipi governat d'esquena al ciutadà, des de la prepotència i l'obscurantisme no només en la gestió sinó en la informació esbiaixada que es fa arribar al ciutadà.

Gràcies a tots aquells que visiten diàriament nostra web, que ja compta amb prop d'1.200.000 visites. Gràcies a tots els que recolzen la nostra labor i ens donen ànims per continuar.

Gràcies a tots i

FELICITATS!!!

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 20
PitjorMillor 

 

EL TEATRO NO ES SUYO,…

 

Sr. Alcalde de Sant Andreu de la Barca me dirijo a Vd. al objeto de recordarle el coste de la construcción del teatro municipal Núria Espert, redondeando unos 7 millones de euros, y el coste anual del mismo, casi 260 mil euros. Estos son datos oficiales obtenidos del rendimiento de cuentas que Vd. anualmente pone en conocimiento de la ciudadanía, o debería poner, aunque cabe decir que estos costes son superiores por la imputación disimulada en otras partidas presupuestarias.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

 

 

En el dia d'avui el President de Democracia 3.0, Sr. José Manuel García Bravo, ha estat entrevistat en el espai Regidors de Ràdio Sant Andreu. Gairebé dos anys han transcorregut des de l'última entrevista realitzada en les dependències d'aquesta emissora municipal.

L'entrevista s'ha centrat en la concurrència de Democracia 3.0 a les eleccions municipals del proper mes de maig i al procés seguit per Democracia 3.0 per a l'elecció del candidat per part de la nostra formació política.

Des de Democracia 3.0 volem agrair al conductor del programa, malgrat les poques oportunitats que se'ns brinden, la invitació per poder explicar i conèixer una mica més què és i què proposa Democracia 3.0 a Sant Andreu de la Barca.

 

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 

 
Democracia 3.0 concorrerà a les eleccions municipals del proper mes de maig.

L'assemblea del partit, en sessió celebrada el passat mes de desembre, va acordar per unanimitat la presentació de Democracia 3.0 en les properes eleccions municipals. Així mateix es va acordar l'inici d'un procés de primàries, entre els afiliats al partit, per a la designació del cap de llista.

Finalitzat el procés de primàries estem en disposició d'anunciar que Democràcia 3.0 ha designat al seu actual regidor i president del partit, D. José Manuel García Bravo, com a cap de llista de la nostra formació.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 3
PitjorMillor 

 

Des de fa un parell de setmanes s'anuncia al Centre Comercial Atrium l'obertura d'un establiment comercial de la cadena Sprinter.

L'activitat comercial que es desenvoluparà en aquest local ha d'emparar-se en una llicència comercial expedida per la Direcció general de Comerç. En l'actualitat la llicència comercial en la qual podria emparar-se aquesta activitat possiblement es trobi caducada, ja que l'1 de març de 2014 va concloure el termini màxim atorgat per la Direcció general de Comerç perquè s'iniciés activitat comercial al Centre Comercial Atrium.

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 

 

El Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tant en el Parlament de Catalunya com mitjançant nota de premsa, va anunciar la incoació de procediments sancionadors contra municipis que comptessin amb pisos de protecció oficial que es trobessin desocupats. Entre aquests municipis es trobava Sant Andreu de la Barca.

Davant aquest anunci Democracia 3.0 va presentar, dijous passat, escrit a fi de confirmar si la Generalitat s'havia dirigit a l'Ajuntament en aquest sentit.

Democràcia 3.0 ha reclamat en diferents ocasions actuacions per identificar l'existència, constatada, de pisos de protecció oficial no adjudicats i d'uns altres que havent estat adjudicats mai han arribat a ser ocupats. La resposta municipal sempre ha estat que la competència requeia sobre la Generalitat i Democracia 3.0 per la seva banda ha insistit que així i tot hauríem de comunicar l'existència d'aquests pisos desocupats a qui fos competent.

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 

 

Democràcia 3.0 s'ha vist en l'obligació d'emetre un comunicat dirigit a tots els treballadors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i ens adscrits, davant l'aparició d'una sèrie de rumors interessats i falsos.

 

COMUNICAT DE DEMOCRACIA 3.0

" Diversos trabajadores de este Ayuntamiento y de sus entes adscritos se han puesto con contacto con Democracia 3.0 al objeto de confirmar un rumor que, interesadamente, parece que se está produciendo. El mismo se refiere a la imposibilidad de que los trabajadores municipales cobren las nóminas del mes de enero por la existencia de una reclamación que contra el presupuesto hemos interpuesto.  ....

 

Powered by SEM
 
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 

 

Democracia 3.0 ha presentat en el dia d'avui una reclamació contra el pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a l'any 2015.

Els motius que esgrimim en la reclamació és la possible vulneració de la Llei General Pressupostària, de la Llei de Bases de Règim Local i algunes normes complementàries, entre elles el mateix Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (ROM).

És una reclamació tècnica, posada de manifest en el ple ordinari corresponent, ja que la normativa no ens permet entrar en aspectes polítics tals com la necessitat d'incloure, ampliar/reduir, o eliminar determinades partides pressupostàries.

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0

Joomla extensions by Siteground Hosting